Harculo 60 jaar geschiedenis

Ruim 60 jaar is er op het terrein van Centrale Harculo, in de volksmond bekend als de IJsselcentrale, in Zwolle energie opgewekt. De ontwikkelingen op het gebied van technologieën en automatisering hebben de afgelopen zestig jaar een enorme vlucht genomen. Centrale Harculo heeft in deze ontwikkelingen steeds vooropgelopen. De innovaties die door de jaren heen zijn uitgevoerd, hebben altijd ten doel gehad het aan de tijd aanpassen van de elektriciteitsproductie op deze locatie. Het terrein van de centrale krijgt een nu andere bestemming, één die vooruitblikt naar de toekomst met duurzame energie. Ook nu gaat Centrale Harculo dus nog steeds met de tijd mee.

Een kort overzicht

Centrale Harculo is in 1955 voor het eerst in bedrijf genomen. De eerste eenheden zijn indertijd gebouwd als kolencentrale, maar uiteindelijk zijn ze allemaal omgebouwd naar gas. Het principe van de productie-eenheden bestaat uit een gestookte ketel waarin stoom werd gemaakt. Die stoom dreef een stoomturbine aan, die op zijn beurt verbonden was met een generator voor het opwekken van de elektriciteit. De eerste eenheid is al in 1981 uit bedrijf genomen, alweer 35 jaar geleden. De laatste eenheid HC60 is 5 jaar geleden gestopt.
De laatste 4 jaar is een deel van de laatste eenheid alleen nog ingezet als ondersteuning voor TenneT, als er problemen waren in het hoogspanningsnet. Ook dat contract is inmiddels beëindigd.

Eenheid

Pmax

Type

In bedrijf

Gesloten

Brandstof

HC-1

70

ST

1955

1981

Kolen, olie, gas

HC-2

70

ST

1955

1982

Kolen, olie, gas

HC-3

135

ST

1961

1983

Kolen, olie, gas

HC-4

135

ST

1964

1989

Olie, gas

HC-50

335

ST (GT)

1972

1998

Olie, gas

HC-60 (61&62)

360

Combi

1982

2011

Gas, (bio) olie

HC-62

80

GT (9B)

1988

2015

Gas


Afbeelding van Boek Centrale Harculo

Het boek ‘Centrale Harculo - Zestig jaar energie aan de IJssel’ verhaalt over de geschiedenis en de daarin veranderende rol van de centrale door de jaren heen. Techniek, natuur, architectuur, kunst en de rol van de centrale in de maatschappij komen in het boek aan bod.

Geschreven door Tijdo van der Zee; ISBN 978-90-9028675-4.
Prijs: € 19,95; verkrijgbaar bij Zwolse boekhandels Waanders en Goedhart
(Assendorperstraat).