Zoeken

Zoek resultaten

Sloop - Sanering

Is er overlast van de sloop?

Wij doen ons best overlast te beperken, maar kunnen helaas niet uitsluiten dat omwonenden iets van de werkzaamheden gaan merken. Daarom hebben wij maatregelen getroffen, bijvoorbeeld  door rekening te houden met afvoerroutes en tijden (niet tijdens schooltijden). Het opruimen van de centrale zal ruim twee jaar gaan duren. Het eerste jaar vinden de werkzaamheden voornamelijk binnen in het gebouw plaats. Dit zal bijna niet zichtbaar/merkbaar zijn.

Zijn er risico’s voor de gezondheid?

Nee, die zijn er niet. De sanering van de risicovolle stoffen zal conform de wettelijke standaarden in afgesloten ruimtes en voornamelijk binnen worden uitgevoerd. Het bedrijf dat de sanering gaat uitvoeren heeft veel ervaring op dit gebied en staat internationaal bekend om zijn expertise. Daarnaast nemen we ruim de tijd zodat alles zorgvuldig gebeurt.

Zitten er gevaarlijke stoffen in het gebouw?

De gebouwen zijn uit de jaren 50 van de vorige eeuw. In die tijd was het heel normaal om stoffen te gebruiken die we nu risicovol vinden, zoals asbest en slakkenwol. Daarom is het noodzakelijk dat het gebouw op een goede manier opgeruimd wordt.  Dit gebeurt volgens strenge normen en daar nemen we ook ruim de tijd voor. Sanering van de risicovolle stoffen gebeurt voornamelijk binnen het gebouw in afgesloten ruimtes. Dit zal een jaar in beslag nemen juist omdat we dit zorgvuldig doen.