Zoeken

Zoek resultaten

Herbestemming - Herinrichting

Kan het centrale gebouw en/of de bijgebouwen behouden blijven?

Vanaf 2012 hebben we onderzocht of een herbestemming van de centrale mogelijk was. Dat hebben we gedaan in overleg met diverse partijen. Geen van de partijen zag daar mogelijkheden voor. De enorme omvang van het grote gebouw en de extreem hoge kosten voor het ontwikkelen van een herbestemming (en het geschikt maken van het pand daarvoor) blijken voor die partijen niet haalbaar. Het is gewoon te groot en te duur. 
We zijn nog in gesprek met een stichting die ervaring heeft op het gebied van herontwikkeling van historische gebouwen en industriële panden.  Ook die stichting acht herontwikkeling van het centrale gebouw niet haalbaar. Wel kijken zij naar een mogelijke herbestemming van een tweetal karakteristieke bijgebouwen waardoor de sfeer van Harculo behouden blijft. Of dit ook gaat lukken hangt af van de (financiële) haalbaarheid van die plannen.

Wat komt er voor de oude centrale in de plaats?

Als de centrale opgeruimd is willen we het terrein herinrichten waarbij diverse vormen van duurzame energie opwekking mogelijk zijn. Concrete plannen daarvoor zijn er nog niet. De sloop heeft onze eerste prioriteit. In de loop van het najaar gaan we starten met de ontwikkeling van plannen voor herinrichting. Hierbij zullen we stakeholders uit de regio gaan betrekken.

Welke plannen heeft ENGIE voor de herinrichting van het terrein?

We hebben nog geen plannen voor de herinrichting behalve dat we denken aan allerlei vormen van duurzame energieopwekking. In de loop van het najaar beginnen we met het ontwikkelen van die plannen. Ideeën zijn welkom, uiteindelijk is het ENGIE die beslist wat er met het terrein gaat gebeuren.

Kan ik meepraten over de herinrichting van het centrale terrein en zo ja, hoe?

In de loop van het najaar beginnen we met het ontwikkelen van plannen voor de herinrichting. Wat ons betreft zijn ideeën op het gebied van duurzame energieopwekking en alles wat daaraan gerelateerd is welkom. ENGIE besluit over herinrichting, wel zullen we stakeholders uit de regio Zwolle betrekken. 

Bij belangrijke ontwikkelingen en mijlpalen zal ENGIE actief contact zoeken met betrokkenen.

Waarom past een nieuwe centrale niet in het oude centrale gebouw?

Moderne gascentrales moeten aan veel hogere rendementseisen voldoen. Om aan de eisen te voldoen is het technisch noodzakelijk om de centrales anders vorm te geven. Dat past niet in het huidige gebouw.